Wyskoć | 86 modułów | 27,95 kWp

Parametry realizacji

Wielkość Instalacji: 27,95 kWp
Inwerter: Sofar Solar
Panele fotowoltaiczne: JA Solar 325W

 

Instalacje fotowoltaiczne 66
Instalacje fotowoltaiczne 65
Instalacje fotowoltaiczne 64
Instalacje fotowoltaiczne 63
Instalacje fotowoltaiczne 62
Instalacje fotowoltaiczne 61
Instalacje fotowoltaiczne 60
Instalacje fotowoltaiczne 59