ZDMiKP Bydgoszcz | 92 moduły |  40,48kWp

Parametry realizacji

Wielkość Instalacji: 40,48kWp
Inwerter: Kehua Tech 
Panele fotowoltaiczne: Longi 440W

 

Instalacje fotowoltaiczne 26
Instalacje fotowoltaiczne 25
Instalacje fotowoltaiczne 24
Instalacje fotowoltaiczne 23
Instalacje fotowoltaiczne 21
Instalacje fotowoltaiczne 20
Instalacje fotowoltaiczne 19
Instalacje fotowoltaiczne 18
Instalacje fotowoltaiczne 17
Instalacje fotowoltaiczne 16
Instalacje fotowoltaiczne 15
Instalacje fotowoltaiczne 14
Instalacje fotowoltaiczne 13
Instalacje fotowoltaiczne 12
Instalacje fotowoltaiczne 11
Instalacje fotowoltaiczne 10