ZSD Bydgoszcz | 60 modułów |  19,2 kWp

Parametry realizacji

Wielkość Instalacji: 19,2 kWp
Inwerter: Kehua Tech
Panele fotowoltaiczne: Longi 320W

 

Instalacje fotowoltaiczne 51
Instalacje fotowoltaiczne 50
Instalacje fotowoltaiczne 49
Instalacje fotowoltaiczne 48
Instalacje fotowoltaiczne 47